Voorwaarden

Op al onze nationale transporten zijn de AVC-condities van toepassing.
Bekijk laatste versie.

Op al onze internationale transporten zijn de CMR-condities van toepassing.
Bekijk laatste versie

Op al onze expeditie activiteiten zijn de FENEX Nederlandse Expeditie voorwaarden van toepassing.
Bekijk laatste versie

Op al onze opslag en handeling activiteiten zijn de Logistieke Service Voorwaarden 2014 (LSV-voorwaarden) van toepassing.
Bekijk laatste versie.

Geuze Transport

Geuze Transport